משחקי אור 80x60בחוות אלנבי.jpeg

Games of Light 

in Allenby Estate  

2021

80x60cm